Esponjero ENDO G29 - LARIDENT
$499,31
Esponjero para endodoncia - MICRODONT
$1.350,00
Esponjero para endodoncia - MD
$1.614,86
Esponjero endodoncia - MAILLEFER
$1.084,05
Esponjero para endodoncia autoclave - KOHLER
$2.006,68